تصفیه فاضلاب به روش A2O

تصفیه فاضلاب به روش A2O

تصفیه فاضلاب به روش A2O

یکی از تهدیدات جدی برای محیط های آبی، سلامت گیاهان، جانداران و انسان ها، وجود ترکیبات مختلف نیتروژن و فسفر در آب می باشد. وجود بیش از حد این ترکیبات در آب موجب بروز مشکلات جدی و متعددی مانند تهدید حیات گونه های مختلف آبزی، رشد بیش از حد گیاهان آبزی، کمبود اکسیژن محلول در آب، آلودگی آب های زیرزمینی، بیماری های مختلف ناشی از مصرف آب های آلوده و … می شود. از همین رو سازمان های زیست محیطی در سراسر جهان نظارت و کنترل سخت گیرانه تری را نسبت به فاضلاب های حاوی این ترکیبات و ورود این پساب‌ها به سطحی و زیرزمینی اعمال نموده اند. یکی از روش های مناسب برای تصفیه این قبیل فاضلاب ها استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب با فرآیند A2O که روش پیشنهادی کاوش آب صنعت لوتوس می باشد. که تلفیقی، کارآمد و پیشرفته با فرآیند تلفیقی UABR+ Anoxic+ IFAS خصوصا برای فاضلاب های بیمارستانی می باشد

امروزه در اکثر تصفیه خانه های فاضلاب برای حذف مواد مغذی از سیستم های بیولوژیکی استفاده می شود، چرا که این سیستم ها در مقایسه با روش های تصفیه شیمیایی مقرون به صرفه تر و منعطف تر می باشند. در سال های اخیر پژوهش‌ها و آزمایشات فراوانی به منظور اصلاح و بهبود فرآیندهای مورد استفاده در تصفیه خانه ها (برای حذف مواد مغذی) صورت گرفته است. این اصلاحات محدود به کنترل و نحوه ی اجرای فرآیند نبوده و دربرگیرنده ی بازنگری در طراحی تصفیه خانه و فرآیندهای مورد استفاده در آن نیز بوده است .به طور کلی فرآیند تصفیه فاضلاب به روش A2O به منظور حذف نیتروژن و فسفر از فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد که بخش عمده ی آن در بخش غیرهوازی (Anoxic) و بواسطه ی دی نیتریفیکاسیون اتفاق می افتد.